Поэтому …

Read more:
podakuni: FAQ | А почему у вас компьютер Apple?

Leave a Reply